Bàn cầu 2 khối

CS769CDW12

CS769CDW12
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm: CS769DW12
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF4911EZ (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ...
35,520,000đ 30,192,000đ
Tên sản phẩm
:
Bồn cầu 2 khối INAX
Mã sản phẩm
:
AC-700VAN
Hệ thống xả
:
Xiphong
Công nghệ
:
Aqua Ceramic
Lượng nước xả
:
5L/3L
Kích thước
:
750 x...
3,820,000đ 3,438,000đ

CW668PJ

CW668PJ
Bàn cầu hai khối MEMORY, nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả: Siphon (6L)
Thân dài Tâm xả: 180mm (thoát ngang) HAP004A-F: Van dừng kèm dây cấp nước TX215C...
9,920,000đ 8,134,000đ

CW794B

CW794B
Bàn cầu hai khối CLAYTON, nắp đóng êm TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả G-Max Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu quả (6L)
Thân dài Tâm xả...
10,290,000đ 8,437,000đ

CW896J

CW896J
Bàn cầu hai khối OMNI, nắp đóng êm TC880SJ
Hệ thống xả: Siphon, xả nhấn 2 chế độ 4.8/3L
Dáng chữ D, thân kín
Tâm xả: 305mm TX277S...
10,840,000đ 8,888,000đ

CT940K

CT940K
Bàn cầu hai khối LE BLANC, nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả: Siphon, Xả gạt 6L
Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm HAP004A-F: Van dừng kèm dây...
11,230,000đ 9,200,000đ

CW635PJ

CW635PJ
CW635PJ
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC635SJ
Hệ thống xả: Siphon, xả nhấn 2 chế độ 4.8/3L
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang...
14,820,000đ 12,152,000đ

CW635PJ

CW635PJ
Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC635SJ
Hệ thống xả: Siphon, xả nhấn 2 chế độ 4.8/3L
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm TX277S: Van dừng...
15,460,000đ 12,677,000đ

CW190K

CW190K
Bàn cầu hai khối WILLOW, nắp đóng êm TC281SJ
Hệ thống xả Tornado tiết kiệm nước 4.8/3L
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm HAP004A-F: Van dừng...
16,680,000đ 13,500,000đ

CS761PDW8

CS761PDW8
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF6632A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước...
18,110,000đ 14,700,000đ

CS761DW8

CS761DW8
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF6632A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước...
19,730,000đ 15,981,000đ

CS300DRW7

CS300DRW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín Tâm...
12,240,000đ 9,980,000đ

CS320PDRW7

CS320PDRW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm...
13,140,000đ 10,700,000đ

CS320DRW7

CS320DRW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín Tâm...
13,140,000đ 10,700,000đ

CS325DRW7

CS325DRW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm...
13,140,000đ 10,700,000đ

CS351DW7

CS351DW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm (Bao gồm...
13,150,000đ 10,650,000đ

CS350DW7

CS350DW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm (Bao gồm...
13,150,000đ 10,650,000đ

CS945DNW7

CS945DNW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L...
15,140,000đ 12,263,000đ

CS945PDW7

CS945PDW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang...
15,440,000đ 12,500,000đ

CS819DSW7

CS819DSW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín...
16,040,000đ 12,990,000đ

CS300DRW6

CS300DRW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm...
18,300,000đ 14,850,000đ

CS320PDRW6

CS320PDRW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm...
19,010,000đ 15,398,000đ

CS320DRW6

CS320DRW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín Tâm...
19,010,000đ 15,398,000đ

CS325DRW6

CS325DRW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm...
19,010,000đ 15,398,000đ

CS351DW6

CS351DW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm (Bao gồm...
19,030,000đ 15,400,000đ

CS350DW6

CS350DW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm (Bao gồm...
19,030,000đ 15,400,000đ

CS818DW6

CS818DW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L...
21,010,000đ 17,000,000đ

CS945DNW6

CS945DNW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L...
21,010,000đ 17,000,000đ

CS945PDW6

CS945PDW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang...
21,320,000đ 17,269,000đ

CT940K

CT940K
CT940K (Thái Lan)
ST941K (Thái Lan)
TC393VS (Việt Nam)
HAP004A-F T53P100VR (Việt Nam)
11,030,000đ 9,375,000đ

CW804W/F

CW804W/F
15,330,000đ 13,030,300đ

CW794B(#XW) SW794B(#W)

CW794B(#XW) SW794B(#W)
CW794B(#XW) SW794B(#W)
TC393VS(#W) (Việt Nam)
HAP004A-F T53P100VR (Việt Nam)
15,690,000đ 13,336,000đ

CS761PDE5

CS761PDE5
Bàn cầu 2 khối thoát ngang
Hệ thống xả : Tornado Siphon Jet
Lượng nước xả: 4.8L/3L
Thiết kế: Dáng chữ D
Tâm xả:180mm
Kích thước: 704x416x845mm
Áp...
13,550,000đ 11,500,000đ

CS761DE5

CS761DE5
Bàn cầu 2 khối, nắp êm kèm vòi nước lạnh TCW09SK1
Hệ thống xả : Tornado Siphon Jet
Lượng nước xả: 4.8L/3L
Thiết kế: Dáng chữ D
Tâm xả...
15,360,000đ 13,000,000đ
Bàn cầu 2 khối kèm nắp điện tử TCF6531A(220V)
Hệ thống xả : GMAX siphon Jet
Lượng nước xả: 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
Kích...
12,930,000đ 10,900,000đ

MS864W7

MS864W7
Bàn cầu 1 khối kèm nắp điện tử TCF6531A(220V)
Hệ thống xả : GMAX siphon Jet
Lượng nước xả: 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
Kích...
15,050,000đ 12,700,000đ

CS320DRW7

CS320DRW7
Bàn cầu 2 khối kèm nắp điện tử TCF6531A(220V)
Hệ thống xả : GMAX siphon Jet
Lượng nước xả: 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm
Kích...
13,080,000đ 11,100,000đ

CS818DW7

CS818DW7
CS818DW7 Bàn cầu 2 khối kèm nắp điện tử TCF6531A(220V)
Hệ thống xả : GMAX siphon Jet
Lượng nước xả: 4.8L/3L
Thiết kế: Thân dài
Tâm xả: 305mm...
15,050,000đ 12,790,000đ
Mã sản phẩm:CST300DSS (CST300DSS)
Tên sản phẩm:Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
Hệ thống xả:Siphon, Xả 2 chế độ
Lượng nước xả:4.8L/3L
Thiết...
2,610,000đ 2,218,000đ
Mã sản phẩm : CST300DT3Y1 (CST300DS)
Tên sản phẩm : hai khối, nắp đóng êm
Hệ thống xả : Siphon, Xả 2 chế độ
Lượng nước xả : 4.8L/3L
Thiết kế : Thân...
2,500,000đ 2,125,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN