Bàn cầu treo tường

CW512YR/9AE0017/TCF403EA

CW512YR/9AE0017/TCF403EA
Bàn cầu RENESSE treo tường, nắp rửa điện tử Washlet TCF403EA (220V)
56,800,000đ 45,440,000đ

CW512YR/7EE0007/TCF403EA

CW512YR/7EE0007/TCF403EA
Bàn cầu treo tường nắp rửa điện tử TCF403EA (220V)
57,270,000đ 48,679,000đ

CW512YR/7EE0007/TC501CVK

CW512YR/7EE0007/TC501CVK
Bàn cầu treo tường nắp đóng êm
18,090,000đ 15,376,000đ

CW705ENJ

CW705ENJ
Bàn cầu đơn CW705ENJ, nắp đóng êm TC393VS Hệ thống van xả trực tiếp TV150NSV7J
Hệ thống xả Siphon-Jet 6L Thân dài
Tâm xả: 280mm TX802CV1 Gioăng nối van...
11,660,000đ 9,561,000đ

CW425J

CW425J
Bàn cầu trẻ em Hệ thống van xả trực tiếp T150NL T82C32: Gioăng nối van
TC30: Bệ ngồi
T53P100VR: Bích nối sàn T53RV1: Mũ chụp
Trắng (#W) Inđônêxia
13,252,000đ 10,866,000đ

CW550

CW550
Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm TC393VS ( chốt dừng TS153S)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống van xả TV150NSV10J
Hệ thống xả Siphon -Jet 8L
Thân dài Tâm...
13,730,000đ 11,285,000đ

CW822NJWS TC393VS (Việt Nam)

CW822NJWS TC393VS (Việt Nam)
CW822NJWS
TC393VS (Việt Nam)
Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả Siphon Thân dài, thân kín
7,520,000đ 6,392,000đ

CW762(#XW) (Việt Nam)

CW762(#XW) (Việt Nam)
CW762(#XW) (Việt Nam)
TC384CVK(#W) (Trung Quốc
Bàn cầu treo tường BASIC+, nắp đóng êm
TC384CVK Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh...
7,430,000đ 6,315,000đ

CW162(#XW) (Việt Nam)

CW162(#XW) (Việt Nam)
TC386CVK(#W) (Trung Quốc
Bàn cầu treo tường URBANIQUE, nắp đóng êm TC386CVK
Hệ thống xả: Tornado Thân chữ D, thân kín
8,030,000đ 6,825,000đ

CW192K TC281SJ

CW192K TC281SJ
Bàn cầu treo tường WILLOW, nắp đóng êm TC281SJ
Hệ thống xả: Siphon Thân dài, thân kín
Xuất xứ: Thái Lan
8,670,000đ 7,369,000đ

CW812JWS TC811SJ

CW812JWS TC811SJ
Bàn cầu treo tường LE MUSE, nắp đóng êm TC811SJ
Hệ thống xả: Siphon Thân dài, thân kín
Xuất xứ: Inđônexia
8,870,000đ 7,539,000đ

CW560B(#XW)

CW560B(#XW)
CW560B(#XW) (Trung Quốc)
TC393VS(#W) (Việt Nam)
10,900,000đ 9,265,000đ

CW682(#XW)

CW682(#XW)
CW682(#XW) (Việt Nam)
TC375CVK(#W) (Trung Quốc)
10,570,000đ 8,984,000đ

CW512YR(#W) 9AE0017(#W) TCF403EAV1(#NW1)

CW512YR(#W) 9AE0017(#W) TCF403EAV1(#NW1)
56,090,000đ 47,676,000đ

CW512YR(#W) 7EE0007 TCF403EAV1(#NW1)

CW512YR(#W) 7EE0007 TCF403EAV1(#NW1)
CW512YR(#W) 7EE0007 TCF403EAV1(#NW1)
57,080,000đ 48,518,000đ

CW512YR 9AE0017 TC501CVK

CW512YR 9AE0017 TC501CVK
17,280,000đ 14,688,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN