Bếp điện từ Teka

Hãng sản xuất: Teka Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ Teka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
19,459,000đ 15,950,000đ
Hãng sản xuất: Teka Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ Teka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
23,859,000đ 19,600,000đ
Bếp từ Teka IRF 641
Mã sản phẩm: Teka IRF 641
Hãng sản xuất: Teka Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ Teka
26,400,000đ 21,650,000đ
Mã sản phẩm: Teka IRS 943
Hãng sản xuất: Teka Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ Teka
36,949,000đ 30,500,000đ
Bếp từ Teka IR 831
Mã sản phẩm: Teka IR 831
Hãng sản xuất: Teka Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp từ Teka
29,909,000đ 24,500,000đ
Mã sản phẩm: Teka IR 622
Hãng sản xuất: Teka Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp điện từ Teka
29,359,000đ 25,000,000đ
Mã sản phẩm: Teka VR TC 95 4L
Hãng sản xuất: Teka Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp điện từ Teka
53,559,000đ 43,900,000đ
Mã sản phẩm: Teka VM/30 2P S/STEEL
Hãng sản xuất: Teka Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp điện Teka
6,050,000đ 5,150,000đ
Mã sản phẩm: Teka TB 600
Hãng sản xuất: Teka Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp điện Teka
11,550,000đ 9,700,000đ
Bếp điện TR 831 HZ
Mã sản phẩm: Teka TR 831 HZ
Hãng sản xuất: Teka Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp điện Teka
18,689,000đ 16,900,000đ
Mã sản phẩm: Teka VT TC 2P.1
Hãng sản xuất: Teka Tây Ban Nha
Loại sản phẩm: Bếp điện Domino Teka
10,890,000đ 9,255,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN