Bếp gas dương Taka

Mã hàng: Taka TK-65A
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
980,000đ 790,000đ
Mã hàng: Taka TK-65E
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,220,000đ 900,000đ
Mã hàng: Taka TK-69A
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,230,000đ 1,000,000đ
Mã hàng: Taka TK-608A
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,950,000đ 1,600,000đ
Mã hàng: Taka TK-69E
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,290,000đ 950,000đ
Mã hàng: Taka TK-608E
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,880,000đ 1,400,000đ
Mã hàng: Taka TK-608B
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,850,000đ 1,500,000đ
Mã hàng: Taka TK-DK4
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
Liên hệ
Mã hàng: Taka TK-DK1
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,080,000đ 800,000đ
Mã hàng: Taka TK-DK2
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,180,000đ 850,000đ
Mã hàng: Taka TK-DKH3
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,480,000đ 940,000đ
Mã hàng: Taka TK-BG1
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,490,000đ 1,100,000đ
Mã hàng: Taka TK-BG2
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,490,000đ 1,100,000đ
Mã hàng: Taka TK-BG3
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,560,000đ 1,160,000đ
Mã hàng: Taka TK-BG4
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,590,000đ 1,200,000đ
Mã hàng: Taka TK-68B
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,690,000đ 1,300,000đ
Mã hàng: Taka TK-68G
Hãng sản xuất: Taka
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
1,690,000đ 1,300,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN