Bộ vòi đặt sàn

DM209CF

DM209CF
Mã sản phẩm : DM209CF
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm CLASSIC (loại đặt sàn)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Màu sắc: DM209CF: Mạ...
51,650,000đ 43,900,000đ

DM209CF#PG

DM209CF#PG
Mã sản phẩm : DM209CF#PG
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm CLASSIC (loại đặt sàn)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Màu sắc
DM209CF...
56,130,000đ 47,700,000đ

TX494SQBR

TX494SQBR
Mã sản phẩm : TX494SQBR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm LE MUSE (loại đặt sàn)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel...
26,080,000đ 22,100,000đ

TX445SESV3BR

TX445SESV3BR
Mã sản phẩm : TX445SESV3BR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm (loại đặt sàn)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
13,850,000đ 11,700,000đ

TX445SECMV3BR

TX445SECMV3BR
Mã sản phẩm : TX445SECMV3BR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm (loại đặt sàn)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
15,340,000đ 13,000,000đ

TX445SELMV3N

TX445SELMV3N
Mã sản phẩm : TX445SELMV3N
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm (loại đặt sàn)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
15,330,000đ 13,000,000đ

TX411SCV3BR

TX411SCV3BR
Mã sản phẩm : TX411SCV3BR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm CURIO (loại đặt sàn)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
17,940,000đ 15,200,000đ

TX494SELV2BR

TX494SELV2BR
Mã sản phẩm : TX494SELV2BR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm (loại đặt sàn)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
20,670,000đ 17,500,000đ

DM334CFS

DM334CFS
Mã sản phẩm : DM334CFS
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm BASIC+ (loại đặt sàn)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
23,840,000đ 20,200,000đ

DM359CF

DM359CF
Bộ sưu tập : CONTEMPORARY
Mã sản phẩm : DM359CF
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm (loại đặt sàn)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp...
39,090,000đ 32,200,000đ

DM324CF

DM324CF
Mã sản phẩm : DM324CF
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn gật gù nóng lạnh kèm sen tắm JEWELHEX (loại đặt sàn)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ...
50,720,000đ 43,100,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN