Bộ vòi xả bồn

DM209ACF

DM209ACF
Vòi xả bồn Aerial Pulse nóng lạnh kèm sen tắm CLASSIC loại tay vặn (loại đặt sàn)
Chất liệu mạ Crôm
Trung Quốc
47,150,000đ 38,700,000đ

DB244C

DB244C
Vòi xả bồn Aerial Pulse nóng lạnh kèm sen tắm CLASSIC (4 lỗ)
Chất liệu mạ Crôm
Trung Quốc
26,610,000đ 21,800,000đ

DM209CF#PG

DM209CF#PG
Vòi xả bồn Aerial Pulse nóng lạnh kèm sen tắm CLASSIC (loại đặt sàn)
Chất liệu mạ vàng
Trung Quốc
57,250,000đ 45,800,000đ

DM209ACF

DM209ACF
Vòi xả bồn Aerial Pulse nóng lạnh kèm sen tắm CLASSIC (loại đặt sàn)
Chất liệu mạ Crôm
Trung Quốc
47,150,000đ 37,720,000đ

DB244C

DB244C
Vòi xả bồn Aerial Pulse nóng lạnh kèm sen tắm CLASSIC (4 lỗ)
Chất liệu mạ Crôm
Trung Quốc
26,610,000đ 21,288,000đ

DB244C#PG

DB244C#PG
Vòi xả bồn Aerial Pulse nóng lạnh kèm sen tắm CLASSIC (4 lỗ)
Chất liệu mạ vàng
Trung Quốc
28,210,000đ 22,568,000đ

TX448SESBR

TX448SESBR
Mã sản phẩm : TX448SESBR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 5 lỗ
Lớp mạ : Nickel Chrome
16,700,000đ 14,100,000đ

TX429SCBR

TX429SCBR
Mã sản phẩm : TX429SCBR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 5 lỗ
Lớp mạ : Nickel Chrome
14,990,000đ 12,700,000đ

DB223C

DB223C
Bộ sưu tập :
Mã sản phẩm : DB223C
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh, kèm sen tắm
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 5 lỗ
Lớp...
31,750,000đ 26,900,000đ

TX448SFBR

TX448SFBR
Mã sản phẩm : TX448SFBR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh FIORE kèm sen tắm massage 3 chế độ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 5...
16,860,000đ 14,100,000đ

TX447SKBR

TX447SKBR
Mã sản phẩm : TX447SKBR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh COCKTAIL kèm sen tắm
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 4 lỗ
Lớp mạ : Nickel...
15,440,000đ 13,100,000đ

DB228C

DB228C
Mã sản phẩm : DB228C
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh ESQUNALE kèm sen tắm
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 4 lỗ
Màu sắc : DB228C...
28,140,000đ 23,900,000đ

DB242C

DB242C
Mã sản phẩm : DB242C
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh CONTEMPORARY kèm sen tắm
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 4 lỗ
18,940,000đ 16,000,000đ

DB228C#PG

DB228C#PG
Mã sản phẩm : DB228C#PG
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh ESQUNALE kèm sen tắm
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 4 lỗ
Màu sắc...
37,320,000đ 30,200,000đ

TX447SQBR

TX447SQBR
Mã sản phẩm : TX447SQBR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh LE MUSE kèm sen tắm massage 3 chế độ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ...
20,590,000đ 17,500,000đ

TX447SFBR

TX447SFBR
Mã sản phẩm : TX447SFBR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh FIORE kèm sen tắm massage 3 chế độ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 4...
15,670,000đ 13,300,000đ

TX447SI

TX447SI
Mã sản phẩm : TX447SI
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh ICON kèm sen tắm
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 4 lỗ
Lớp mạ : Nickel...
19,870,000đ 16,800,000đ

TX467SESBR

TX467SESBR
Mã sản phẩm : TX467SESBR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn EGO II
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 3 lỗ
Lớp mạ : Nickel Chrome
7,840,000đ 6,600,000đ

TX430SCBR

TX430SCBR
Mã sản phẩm : TX430SCBR
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 3 lỗ
Lớp mạ : Nickel Chrome
7,300,000đ 6,200,000đ

DB356C

DB356C
Bộ sưu tập : CONTEMPORARY
Mã sản phẩm : DB356C
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn kèm sen tắm (3 lỗ)
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
17,950,000đ 15,200,000đ

TX467SI

TX467SI
Mã sản phẩm : TX467SI
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn ICON
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 3 lỗ
Lớp mạ : Nickel Chrome
13,970,000đ 11,800,000đ

TS248AV

TS248AV
Mã sản phẩm TS248AV
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn GRAND B
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 3 lỗ
Lớp mạ : Nickel Chrome
14,530,000đ 12,350,000đ

TBX20A-V200

TBX20A-V200
Bộ sưu tập : RENESSE
Mã sản phẩm : TBX20A-V200
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ : 3 lỗ
Lớp mạ : Nickel Chrome
43,000,000đ 36,500,000đ

TBXM1BV201/TBXM1AV201 (3 lỗ)

TBXM1BV201/TBXM1AV201
Mã sản phẩm : TBXM1BV201/TBXM1AV201
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nhiệt độ kèm sen tắm NEOREST LE
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Áp lực nước : 0.05MPa...
263,460,000đ 219,500,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN