Cầu điện tử Toto

CW512YR/9AE0017/TCF403EA

CW512YR/9AE0017/TCF403EA
Bàn cầu RENESSE treo tường, nắp rửa điện tử Washlet TCF403EA (220V)
56,800,000đ 45,440,000đ

CW512YR/7EE0007/TCF403EA

CW512YR/7EE0007/TCF403EA
Bàn cầu treo tường nắp rửa điện tử TCF403EA (220V)
57,270,000đ 48,679,000đ

CS761PDW8

CS761PDW8
Xuất xứ: Toto Việt Nam TCF6632A: Malaysia
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
Men sứ: 10 năm
18,110,000đ 15,390,000đ

CS761DW8

CS761DW8
Xuất xứ: Toto Việt Nam TCF6632A: Malaysia
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
Men sứ: 10 năm
19,730,000đ 16,770,000đ

CS761PDW8

CS761PDW8
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF6632A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước...
18,110,000đ 14,700,000đ

CS761DW8

CS761DW8
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử NEW WASHLET đa chức năng TCF6632A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước...
19,730,000đ 15,981,000đ

CS300DRW7

CS300DRW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín Tâm...
12,240,000đ 9,980,000đ

CS320PDRW7

CS320PDRW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm...
13,140,000đ 10,700,000đ

CS320DRW7

CS320DRW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín Tâm...
13,140,000đ 10,700,000đ

CS325DRW7

CS325DRW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm...
13,140,000đ 10,700,000đ

CS351DW7

CS351DW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm (Bao gồm...
13,150,000đ 10,650,000đ

CS350DW7

CS350DW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm (Bao gồm...
13,150,000đ 10,650,000đ

CS945DNW7

CS945DNW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L...
15,140,000đ 12,263,000đ

CS945PDW7

CS945PDW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang...
15,440,000đ 12,500,000đ

CS819DSW7

CS819DSW7
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín...
16,040,000đ 12,990,000đ

MS688W7

MS688W7
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh, siêu êm...
21,030,000đ 17,034,000đ

MS904W7

MS904W7
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu...
22,480,000đ 18,200,000đ

MS366W7

MS366W7
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh, siêu êm...
23,050,000đ 18,670,000đ

CS300DRW6

CS300DRW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm...
18,300,000đ 14,850,000đ

CS320PDRW6

CS320PDRW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm...
19,010,000đ 15,398,000đ

CS320DRW6

CS320DRW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín Tâm...
19,010,000đ 15,398,000đ

CS325DRW6

CS325DRW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm...
19,010,000đ 15,398,000đ

CS351DW6

CS351DW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm (Bao gồm...
19,030,000đ 15,400,000đ

CS350DW6

CS350DW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm (Bao gồm...
19,030,000đ 15,400,000đ

CS818DW6

CS818DW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L...
21,010,000đ 17,000,000đ

CS945DNW6

CS945DNW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L...
21,010,000đ 17,000,000đ

CS945PDW6

CS945PDW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang...
21,320,000đ 17,269,000đ

CS819DSW6

CS819DSW6
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín...
21,920,000đ 17,755,000đ

MS864W6

MS864W6
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu...
21,650,000đ 17,500,000đ

MS904W6

MS904W6
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu...
28,350,000đ 22,900,000đ

MS366W6

MS366W6
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6531Z (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh, siêu êm...
28,920,000đ 23,500,000đ

CS818DW

CS818DW
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF491A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L...
24,060,000đ 19,400,000đ

CS945PDW

CS945PDW
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF491A (220V)
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang...
24,360,000đ 19,700,000đ

CS819DSW

CS819DSW
Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF491A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Siphon (6/3L)
Thân dài, thân kín...
24,960,000đ 20,200,000đ

MS864W

MS864W
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF491A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả G-MAX Siphon-Jet mạnh mẽ, hiệu...
24,690,000đ 19,900,000đ

MS905W

MS905W
Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF491A (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả ECOMAX hiệu quả, tiết kiệm nước (4...
26,070,000đ 21,100,000đ

CW512YR(#W) 9AE0017(#W) TCF403EAV1(#NW1)

CW512YR(#W) 9AE0017(#W) TCF403EAV1(#NW1)
56,090,000đ 47,676,000đ

CW512YR(#W) 7EE0007 TCF403EAV1(#NW1)

CW512YR(#W) 7EE0007 TCF403EAV1(#NW1)
CW512YR(#W) 7EE0007 TCF403EAV1(#NW1)
57,080,000đ 48,518,000đ

CW868NPJW/F-V2 TC880SJ

CW868NPJW/F-V2 TC880SJ
CW868NPJW/F-V2 TC880SJ
12,350,000đ 10,497,000đ

CW868NJW/F-V2 TC880SJ

CW868NJW/F-V2 TC880SJ
CW868NJW/F-V2 TC880SJ
12,350,000đ 10,497,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN