Chậu rửa chén Aquafontics

E7843

E7843
Xuất xứ: Aquafontics
Kích thước: 780x430x 230mm
Inox dày 1,2mm
1,600,000đ 1,040,000đ

WA 10550

WA 10550
Xuất xứ: Aquafontics
Kích thước: 1050x500x 230mm
Inox dày 1,2mm
3,000,000đ 1,950,000đ

11650E

11650E
Xuất xứ: Aquafontics
Kích thước: 11650Ex500x 230mm
Inox dày 1,2mm
3,100,000đ 2,015,000đ

9244

9244
Xuất xứ: Aquafontics
Kích thước: 920x440x 230mm
Inox dày 1,2mm
3,000,000đ 1,950,000đ

8845

8845
Xuất xứ: Aquafontics
Kích thước: 880x450x 230mm
Inox dày 1,2mm
3,200,000đ 2,080,000đ

8545L

8545L
Xuất xứ: Aquafontics
Kích thước: 850x450x 230mm
Inox dày 1,2mm
7,200,000đ 4,680,000đ

8545

8545
Xuất xứ: Aquafontics
Kích thước: 850x450x 230mm
Inox dày 1,2mm
7,200,000đ 4,680,000đ

8250

8250
Xuất xứ: Aquafontics
Kích thước: 820x500x 230mm
Inox dày 1,2mm
7,200,000đ 5,040,000đ
Xuất xứ: Aquafontics
Kích thước: 820x460x 230mm
Inox dày 1,2mm
7,200,000đ 5,040,000đ
Xuất xứ: Aquafontics
Kích thước: 810x450x 230mm
Inox dày 1,2mm
Kích thước khoét đá 780x 420mm
6,600,000đ 4,620,000đ
Xuất xứ: Aquafontics
Kích thước: 810x480x 230mm
Inox dày 1,2mm
Kích thước khoét đá 780x 420mm
6,900,000đ 4,830,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN