Gạch 60x60

Kích thước gạch 600x600mm
Thùng 4 viên = 1,44 mét vuông
Giá trên là đơn giá loại 1(A) tính trên đơn vị 1 mét vuông.
260,000đ 250,000đ
- Kích thước 600x600 mm
- Thùng 4 viên 1,44m
- Công nghệ kỹ thuật số siêu bóng chống thấm
275,000đ 239,000đ
- Kích thước 600x600 mm
- Thùng 4 viên 1,44m
- Công nghệ kỹ thuật số siêu bóng chống thấm
270,000đ 234,000đ
- Kích thước 600x600 mm
- Thùng 4 viên 1,44m
- Công nghệ kỹ thuật số siêu bóng chống thấm
275,000đ 234,000đ
- Kích thước 600x600 mm
- Thùng 4 viên 1,44m
- Công nghệ kỹ thuật số siêu bóng chống thấm
275,000đ 235,000đ
- Kích thước 600x600 mm
- Thùng 4 viên 1,44m
- Công nghệ kỹ thuật số siêu bóng chống thấm
275,000đ 235,000đ
- Kích thước 600x600 mm
- Thùng 4 viên 1,44m
- Công nghệ bóng mờ
275,000đ 235,000đ
- Kích thước 600x600 mm
- Thùng 4 viên 1,44m
- Công nghệ bóng mờ
275,000đ 239,000đ
- Kích thước 600x600 mm
- Thùng 4 viên 1,44m
- Công nghệ bóng mờ
245,000đ 214,000đ
- Kích thước 600x600 mm
- Thùng 4 viên 1,44m
- Công nghệ bóng mờ
245,000đ 214,000đ
Gạch vân gỗ Prime 600x600 9720
- Kích thước 600x600 mm
- Thùng 4 viên 1,44m
- Công nghệ bóng mờ
265,000đ 215,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN