Gạch con sâu

- Độ dày 6cm
- Xi măng mác 200
- Độ chịu lực , chịu nước tốt.
- Số lượng 38 viên / mét
115,000đ 90,000đ
- Độ dày 6cm
- Xi măng mác 200
- Độ chịu lực , chịu nước tốt.
- Số lượng 38 viên / mét
115,000đ 90,000đ
- Độ dày 6cm
- Xi măng mác 200
- Độ chịu lực , chịu nước tốt.
- Số lượng 38 viên / mét
115,000đ 90,000đ
Gạch con sâu màu xanh
- Độ dày 6cm
- Xi măng mác 200
- Độ chịu lực , chịu nước tốt.
- Số lượng 38 viên / mét
115,000đ 90,000đ
Gạch con sâu màu xanh
- Độ dày 6cm
- Xi măng mác 200
- Độ chịu lực , chịu nước tốt.
- Số lượng 38 viên / mét
115,000đ 90,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN