Gạch men American Home

Kích thước: 40x40
Chức năng: Lát nền
Phong cách: Âu - Á
128,000đ 119,000đ
Kích thước: 40x40
Chức năng: Lát nền
Phong cách: Âu - Á
123,000đ 113,000đ
Kích thước: 40x40
Chức năng: Lát nền
Phong cách: Âu - Á
130,000đ 121,000đ
Kích thước: 40x40
Chức năng: Lát nền
Phong cách: Âu - Á
131,000đ 121,000đ
Kích thước: 40x40
Chức năng: Lát nền
Phong cách: Âu - Á
140,000đ 130,000đ
Kích thước gạch 600x600mm
Thùng 4 viên = 1,44 mét vuông
Giá trên là đơn giá loại 1(A) tính trên đơn vị 1 mét vuông.
275,000đ 265,000đ
Kích thước gạch 600x600mm
Thùng 4 viên = 1,44 mét vuông
Giá trên là đơn giá loại 1(A) tính trên đơn vị 1 mét vuông.
275,000đ 265,000đ
Kích thước gạch 600x600mm
Thùng 4 viên = 1,44 mét vuông
Giá trên là đơn giá loại 1(A) tính trên đơn vị 1 mét vuông.
275,000đ 265,000đ
- Kích thước:400 x 400 mm
- Quy cách: 6 viên/ hộp (0,96 mét vuông)
- Đơn giá trên là đơn giá loại 1, để có giá loại 2 vui lòng...
260,000đ 250,000đ
- Kích thước:400 x 400 mm
- Quy cách: 6 viên/ hộp (0,96 mét vuông)
- Đơn giá trên là đơn giá loại 1, để có giá loại 2 vui lòng...
260,000đ 250,000đ
Kích thước gạch 600x600mm
Thùng 4 viên = 1,44 mét vuông
Giá trên là đơn giá loại 1(A) tính trên đơn vị 1 mét vuông.
260,000đ 250,000đ
Kích thước: 80x80
Chức năng: Lát nền
Chủng loại: Bóng kiếng
Màu sắc: Đà
Tông màu: Trung tính
Loại thiết kế: Giả đá
Phong cách: Âu - Á
295,000đ 284,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN