Gạch sân vườn

- Độ dày 6cm
- Xi măng mác 200
- Độ chịu lực , chịu nước tốt.
- Số lượng 38 viên / mét
115,000đ 90,000đ
- Độ dày 6cm
- Xi măng mác 200
- Độ chịu lực , chịu nước tốt.
- Số lượng 38 viên / mét
115,000đ 90,000đ
- Độ dày 6cm
- Xi măng mác 200
- Độ chịu lực , chịu nước tốt.
- Số lượng 38 viên / mét
115,000đ 90,000đ
Gạch con sâu màu xanh
- Độ dày 6cm
- Xi măng mác 200
- Độ chịu lực , chịu nước tốt.
- Số lượng 38 viên / mét
115,000đ 90,000đ
Gạch con sâu màu xanh
- Độ dày 6cm
- Xi măng mác 200
- Độ chịu lực , chịu nước tốt.
- Số lượng 38 viên / mét
115,000đ 90,000đ
- Chịu lực
- Dùng lót vỉa hè
- Giao hàng tận nơi
- Giá đã bao gồm VAT
110,000đ 85,000đ
Mã sản phẩm: DM-8
Kích thước: 40 x 40 x 3 (+-2)
Khối lượng: 12 kgMàu sắc: Vàng, xanh, do, xam
110,000đ 85,000đ
- Chịu lực
- Dùng lót vỉa hè
- Giao hàng tận nơi
- Giá đã bao gồm VAT
110,000đ 95,000đ
Mã sản phẩm: DM-8
Kích thước: 40 x 40 x 3 (+-2)
Khối lượng: 12 kgMàu sắc: Vàng, xanh, do, xam
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
105,000đ 95,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
105,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 94,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 30 mm
110,000đ 95,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 400 x 400 x 28 mm
110,000đ 95,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 300 x 300 x 28 mm
105,000đ 85,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 300 x 300 x 28 mm
105,000đ 85,000đ
Gạch lát vỉa hè chất lượng cao.
Kích thước 300 x 300 x 28 mm
107,000đ 85,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN