Hố ga

Mã sản phẩm : HAb403
Tên sản phẩm : HỐ GA
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
270,000đ 202,000đ
Mã sản phẩm : HAb403
Tên sản phẩm : HỐ GA
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
220,000đ 165,000đ
Mã sản phẩm : HAb402
Tên sản phẩm : HỐ GA
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
135,000đ 101,000đ
Mã sản phẩm : HAb402
Tên sản phẩm : HỐ GA
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
120,000đ 90,000đ
Mã sản phẩm : HAb401
Tên sản phẩm : HỐ GA
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
100,000đ 75,000đ
Mã sản phẩm : HAb401
Tên sản phẩm : HỐ GA
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
85,000đ 64,000đ
Mã sản phẩm : HAb400
Tên sản phẩm : HỐ GA
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
68,000đ 51,000đ
Mã sản phẩm : HAb400
Tên sản phẩm : HỐ GA
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
48,000đ 36,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN