Lavabo Toto

DB228C#PG

DB228C#PG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm : DB228C#PG
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh ESQUNALE kèm sen tắm
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ...
41,150,000đ 34,977,000đ
LAVABO ĐẶT BÀN
2,420,000đ 1,936,000đ
Mã sản phẩm:LPT239CR
Tên sản phẩm:Chậu chân dài
Kích thước:580W*500D mm
Màu sắc:Màu trắng.
2,250,000đ 2,025,000đ
Mã sản phẩm:LPT239CR
Tên sản phẩm:Chậu chân dài
Kích thước:580W*500D mm
Màu sắc:Màu trắng.
2,250,000đ 2,025,000đ
Mã sản phẩm:LPT947CR
Tên sản phẩm:Chậu chân dài
Kích thước:600W*500D mm
Màu sắc:Màu trắng.
2,910,000đ 2,619,000đ
Mã sản phẩm:LPT908C
Tên sản phẩm: Chậu chân dài
Kích thước: 650W*495D mm
Màu sắc: Màu trắng.
5,300,000đ 4,770,000đ

LT952

LT952
Kích thước : 570Wx355Dx100H mm
Chậu lavabo đặt trên bàn đá
2,780,000đ 2,363,000đ

LW781CJ

LW781CJ
Chậu đặt dương vành CLAYTON (1 lỗ)
Kích thước: 635x462mm
Trắng (#W)
Inđônêxia
2,950,000đ 2,507,000đ

LW311B

LW311B
Chậu đặt dương vành NEW EXCELSIOR (3 lỗ)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 800x505mm
Trắng (#XW)
Trung Quốc
15,650,000đ 12,833,000đ

LW824CJ

LW824CJ
Chậu bán âm bàn AVANTE
Kích thước: 550x460mm
LW824CJ: Thân chậu
TX710L: Vít treo tường
TA2SV1 (X2): Vít cố định
Trắng (#W) Inđônêxia
3,030,000đ 2,575,000đ

LW646JW/F

LW646JW/F
Chậu bán âm bàn
Kích thước: 600x400mm
Bao gồm vít cố định TX710L Trắng (#W)
Inđônêxia
3,180,000đ 2,600,000đ

LW647CJW/F

LW647CJW
Chậu bán âm bàn
Kích thước: 520x420x87mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,430,000đ 2,800,000đ

LW198B

LW198B
Chậu bán âm bàn WILLOW
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 500x380mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
4,400,000đ 3,600,000đ

LW642CJ

LW642CJ
Chậu bán âm bàn
Kích thước: 415x485mm
LW642CJ: Thân chậu
TX710L: Vít cố định
Trắng (#W) Inđônêxia
3,880,000đ 3,180,000đ

LW641CJ

LW641CJ
Chậu bán âm bàn (1 lỗ)
Kích thước: 505x505x115mm
LW641CJ: Thân chậu
TA2SV1(X2): Vít cố định
Trắng (#W) Inđônêxia
4,220,000đ 3,460,000đ

LW893CJW/F

LW893CJW/F
Chậu đặt trên bàn OMNI
Kích thước: 430x430x130mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
2,210,000đ 1,850,000đ

LW895JW/F

LW895JW/F
Chậu đặt trên bàn OMNI
Kích thước: 430x430x130mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
2,160,000đ 1,800,000đ

LW896JW/F

LW896JW/F
Chậu đặt trên bàn OMNI
Kích thước: 620x430x130mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
2,980,000đ 2,500,000đ

LW572JW/F

LW572JW/F
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 400x400x125mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
2,830,000đ 2,320,000đ

LW574JW/F

LW574JW/F
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 420x420x125mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,130,000đ 2,566,000đ

LW573JW/F

LW573JW/F
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 420x420x125mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,130,000đ 2,566,000đ

LT368C

LT368C
Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 450x537x408mm
Trắng (#XW) Việt Nam
3,290,000đ 2,700,000đ

LW645JNW/F

LW645JNW/F
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 660x420x75mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
4,490,000đ 3,680,000đ

LW630JW/F

LW630JW/F
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 600x370x110mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,430,000đ 2,800,000đ

LW631JW/F

LW631JW/F
Chậu đặt trên bàn Kích t
ớc: 710x410x125mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
4,600,000đ 3,900,000đ

LW815CJW/F

LW815CJW/F
Chậu góc treo tường LE MUSE
Kích thước: 605x510x185mm
Bao gồm vít cố định TX801LN
Trắng (#W) Inđônêxia 2,860,000
2,860,000đ 2,400,000đ

LW190K

LW190K
Chậu đặt trên bàn LE MUSE
Kích thước: 600x480x150mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,610,000đ 2,960,000đ

LW813CJW/F

LW813CJW/F
Chậu đặt trên bàn LE MUSE
Kích thước: 600x480x150mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,610,000đ 2,960,000đ

LW814CJW/F

LW814CJW/F
Chậu đặt trên bàn LE MUSE
Kích thước: 750x480x150mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
4,980,000đ 4,100,000đ

LW816JW/F

LW816JW/F
Chậu đôi đặt trên bàn LE MUSE
Kích thước: 1400x400x150mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
18,420,000đ 14,900,000đ

LW160B

LW160B
Chậu đặt trên bàn URBANIQUE (3 lỗ)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 550×450x110mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
6,640,000đ 5,400,000đ

LW160CB

LW160CB
Chậu đặt trên bàn URBANIQUE (1 lỗ)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 550×450x110mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
6,640,000đ 5,440,000đ

LW161B

LW161B
Chậu đặt trên bàn URBANIQUE
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 550×370x92mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
5,400,000đ 4,428,000đ

LW1704B

LW1704B
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 400x400x60mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
5,650,000đ 4,633,000đ

LW1714B

LW1714B
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 400x400x60mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
6,160,000đ 5,050,000đ

LW1715B

LW1715B
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 500x370x60mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
6,420,000đ 5,264,000đ

LW1616CB

LW1616CB
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 600x460x70mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
6,660,000đ 5,460,000đ

LW1717B

LW1717B
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 700x400x70mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
7,760,000đ 6,363,000đ

LW1617CB

LW1617CB
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 700x460x70mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
7,960,000đ 6,500,000đ

LT682

LT682
Chậu đặt trên bàn JEWELHEX
Kích thước: 685x490x70mm
Trắng (#W) Việt Nam
5,250,000đ 4,300,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN