Lavabo

DB228C#PG

DB228C#PG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm : DB228C#PG
Tên sản phẩm : Vòi xả bồn nóng lạnh ESQUNALE kèm sen tắm
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Số lỗ...
41,150,000đ 34,977,000đ

PF2414

PF2414
Mã sản phẩm: Caesar PF2414
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Chân lavabo
1,372,000đ 1,166,200đ

PF2412

PF2412
Mã sản phẩm: CaesarPF2412
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Chân lavabo
1,100,000đ 935,000đ

P2438

P2438
Mã sản phẩm: Caesar P2438
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Chân lavabo
440,000đ 374,000đ

P2432

P2432
Mã sản phẩm: Caesar P2432
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Chân lavabo
453,000đ 385,050đ

P2437

P2437
Mã sản phẩm: Caesar P2437
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Chân lavabo
440,000đ 374,000đ

P2440

P2440
Mã sản phẩm: Caesar P2440
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Chân lavabo
466,000đ 466,000đ

PF2470

PF2470
Mã sản phẩm: Caesar PF2470
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Chân lavabo
751,000đ 638,350đ

LF2270

LF2270
Mã sản phẩm: Caesar LF2270
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
2,172,000đ 1,846,200đ

L2560

L2560
Mã sản phẩm: Caesar L2560
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
907,000đ 770,950đ

P2439

P2439
Mã sản phẩm: Caesar P2439
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Chân lavabo
440,000đ 374,000đ

L2360

L2360
Mã sản phẩm: Caesar L2360
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,004,000đ 853,400đ

L2230

L2230
Mã sản phẩm: Caesar L2230
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
866,000đ 736,100đ

P2436

P2436
Mã sản phẩm: Caesar P2436
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Chân lavabo
440,000đ 374,000đ

L2220

L2220
Mã sản phẩm: Caesar L2220
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
595,000đ 505,750đ

L2150

L2150
Mã sản phẩm: Caesar L2150
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
531,000đ 451,350đ

P2441

P2441
Mã sản phẩm: Caesar P2441
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Chân lavabo
466,000đ 396,100đ

L2155

L2155
Mã sản phẩm: Caesar L2155
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
595,000đ 595,000đ

LF5238

LF5238
Mã sản phẩm: Caesar LF5238
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,141,000đ 969,850đ

L2014

L2014
Mã sản phẩm: Caesar L2014
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
375,000đ 318,750đ

LF5256

LF5256
Mã sản phẩm: Caesar LF5256
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,691,000đ 1,437,350đ

LF5240

LF5240
Mã sản phẩm: Ceasar LF5240
Hãng sản xuất: Ceasar
Loại sản phẩm: Lavabo
2,062,000đ 1,752,700đ

LF5232

LF5232
Mã sản phẩm: Caesar LF5232
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,182,000đ 1,004,700đ

L5222

L5222
Mã sản phẩm: Caesar L5222
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,416,000đ 1,203,600đ

L5215

L5215
Mã sản phẩm: Caesar L5215
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,127,000đ 957,950đ

LF5018

LF5018
Mã sản phẩm: Caesar LF5018
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
742,000đ 630,700đ

LF5016

LF5016
Mã sản phẩm: Caesar LF5016
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,485,000đ 1,262,250đ

LF5130

LF5130
Mã sản phẩm: Caesar LF5130
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
2,420,000đ 3,497,665đ

LF5128

LF5128
Mã sản phẩm: Caesar LF5128
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,994,000đ 1,696,490đ

LF5127

LF5127
Mã sản phẩm: Caesar LF5127
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,801,000đ 1,530,850đ

L5125

L5125
Mã sản phẩm: Caesar L5125
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,045,000đ 888,250đ

LF5118

LF5118
Mã sản phẩm: Caesar LF5118
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,760,000đ 1,496,000đ

LF5338

LF5338
Mã sản phẩm: Caesar LF5338
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
2,351,000đ 1,998,350đ

LF5318

LF5318
Mã sản phẩm: Caesar LF5318
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
4,881,000đ 4,148,850đ

LF5316

LF5316
Mã sản phẩm: Caesar LF5316
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
4,881,000đ 4,148,850đ

LF5312

LF5312
Mã sản phẩm: Caesar LF5312
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
4,867,000đ 4,136,950đ

LF5306

LF5306
Mã sản phẩm: Caesar LF5306
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
3,327,000đ 2,827,950đ

LF5304

LF5304
Mã sản phẩm: Caesar LF5304
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
2,365,000đ 2,010,250đ

LF5038

LF5038
Mã sản phẩm: Caesar LF5038
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
3,176,000đ 2,699,600đ

LF5302

LF5302
Mã sản phẩm: Caesar LF5302
Hãng sản xuất: Caesar
Loại sản phẩm: Lavabo
1,485,000đ 1,262,250đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN