Lavabo đặt bàn

LAVABO ĐẶT BÀN
2,420,000đ 1,936,000đ

LT952

LT952
Kích thước : 570Wx355Dx100H mm
Chậu lavabo đặt trên bàn đá
2,780,000đ 2,363,000đ

LW641CJ

LW641CJ
Chậu bán âm bàn (1 lỗ)
Kích thước: 505x505x115mm
LW641CJ: Thân chậu
TA2SV1(X2): Vít cố định
Trắng (#W) Inđônêxia
4,220,000đ 3,460,000đ

LW893CJW/F

LW893CJW/F
Chậu đặt trên bàn OMNI
Kích thước: 430x430x130mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
2,210,000đ 1,850,000đ

LW895JW/F

LW895JW/F
Chậu đặt trên bàn OMNI
Kích thước: 430x430x130mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
2,160,000đ 1,800,000đ

LW896JW/F

LW896JW/F
Chậu đặt trên bàn OMNI
Kích thước: 620x430x130mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
2,980,000đ 2,500,000đ

LW572JW/F

LW572JW/F
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 400x400x125mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
2,830,000đ 2,320,000đ

LW574JW/F

LW574JW/F
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 420x420x125mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,130,000đ 2,566,000đ

LW573JW/F

LW573JW/F
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 420x420x125mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,130,000đ 2,566,000đ

LT368C

LT368C
Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 450x537x408mm
Trắng (#XW) Việt Nam
3,290,000đ 2,700,000đ

LW645JNW/F

LW645JNW/F
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 660x420x75mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
4,490,000đ 3,680,000đ

LW630JW/F

LW630JW/F
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 600x370x110mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,430,000đ 2,800,000đ

LW631JW/F

LW631JW/F
Chậu đặt trên bàn Kích t
ớc: 710x410x125mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
4,600,000đ 3,900,000đ

LW190K

LW190K
Chậu đặt trên bàn LE MUSE
Kích thước: 600x480x150mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,610,000đ 2,960,000đ

LW813CJW/F

LW813CJW/F
Chậu đặt trên bàn LE MUSE
Kích thước: 600x480x150mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,610,000đ 2,960,000đ

LW814CJW/F

LW814CJW/F
Chậu đặt trên bàn LE MUSE
Kích thước: 750x480x150mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
4,980,000đ 4,100,000đ

LW816JW/F

LW816JW/F
Chậu đôi đặt trên bàn LE MUSE
Kích thước: 1400x400x150mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
18,420,000đ 14,900,000đ

LW160B

LW160B
Chậu đặt trên bàn URBANIQUE (3 lỗ)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 550×450x110mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
6,640,000đ 5,400,000đ

LW160CB

LW160CB
Chậu đặt trên bàn URBANIQUE (1 lỗ)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 550×450x110mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
6,640,000đ 5,440,000đ

LW161B

LW161B
Chậu đặt trên bàn URBANIQUE
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 550×370x92mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
5,400,000đ 4,428,000đ

LW1704B

LW1704B
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 400x400x60mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
5,650,000đ 4,633,000đ

LW1714B

LW1714B
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 400x400x60mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
6,160,000đ 5,050,000đ

LW1715B

LW1715B
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 500x370x60mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
6,420,000đ 5,264,000đ

LW1616CB

LW1616CB
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 600x460x70mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
6,660,000đ 5,460,000đ

LW1717B

LW1717B
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 700x400x70mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
7,760,000đ 6,363,000đ

LW1617CB

LW1617CB
Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 700x460x70mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
7,960,000đ 6,500,000đ

LT682

LT682
Chậu đặt trên bàn JEWELHEX
Kích thước: 685x490x70mm
Trắng (#W) Việt Nam
5,250,000đ 4,300,000đ

LT681

LT681
Chậu đặt trên bàn JEWELHEX
Kích thước: 607x483x160mm
Trắng (#W) Việt Nam
7,730,000đ 6,338,000đ

LW3716HY

LW3716HY
Chậu đặt trên bàn NEOREST
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 596x397x50mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
10,520,000đ 8,626,000đ

LW3717HY

LW3717HY
Chậu đặt trên bàn NEOREST
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước:746x448x50mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
12,660,000đ 10,380,000đ

LW181Y

LW181Y
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 650x345x136mm
Trắng (#W) Trung Quốc
13,400,000đ 10,988,000đ

LW180Y

LW180Y
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 650x453x136mm
Trắng (#W) Trung Quốc
14,230,000đ 11,666,000đ

PJS02WE

PJS02WE
Chậu đặt trên bàn
Chất liệu: Nhựa FRP cao cấp
Kích thước:600x400x120mm
Trắng mờ (#MW)
Trung Quốc
16,800,000đ 13,776,000đ

LW170YB

LW170YB
Chậu đặt trên bàn Renesse
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 600x470x75mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
15,110,000đ 12,390,000đ

LW172YB

LW172YB
Chậu đặt trên bàn Renesse
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 900x470x75mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
19,620,000đ 16,000,000đ

LS911CR

LS911CR
Chậu đặt trên bàn Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 600x450x70mm
Trắng (#NW1) Nhật Bản
30,120,000đ 24,096,000đ

LS910CR

LS910CR
Chậu đặt trên bàn Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 460x460x55mm
Trắng (#NW1) Nhật Bản
24,320,000đ 19,868,000đ

LT533R

LT533R
Chậu bán âm bàn
Kích thước: 430x430x40mm
1,680,000đ 1,428,000đ

LT523R

LT523R
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: 430x430x160mm
Việt Nam
1,910,000đ 1,623,000đ

LT710CTRM

LT710CTRM
Chậu đặt trên bàn (loại 2 lỗ bắt vít)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 500x450x135mm
2,250,000đ 1,920,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN