Lavobo chân dài

LW196K#W

LW196K#W
Chậu chân dài WILLOW
Kích thước: 600x485x860mm
TX801LN: Vít cố định
6,160,000đ 5,236,000đ
Mã sản phẩm : LPT239C
Tên sản phẩm : Chậu chân dài
Kích thước : 580x500 mm
Màu sắc : Màu trắng
2,100,000đ 1,785,000đ
Mã sản phẩm : LPT236C
Tên sản phẩm : Chậu chân dài
Kích thước : 530x465 mm
Màu sắc : Màu trắng
1,870,000đ 1,589,000đ
Mã sản phẩm : LPT766C
Tên sản phẩm : Chậu chân dài
Kích thước : 510x520 mm
Màu sắc : Màu trắng
3,350,000đ 2,847,000đ
Mã sản phẩm : LPT767C
Tên sản phẩm : Chậu rửa chân dài
Kích thước : 510x515 mm
Màu sắc : Màu trắng
3,350,000đ 2,847,000đ
Bộ sưu tập :
Mã sản phẩm : LPT947C
Tên sản phẩm : Chậu chân dài
Kích thước : 600x500 mm
Màu sắc : Màu trắng
2,720,000đ 2,312,000đ
Mã sản phẩm:LT520T (LT520)
Tên sản phẩm:Chậu đặt âm bàn
Kích thước:604x365 mm
Màu sắc:Màu trắng
2,150,000đ 1,827,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN