Lavobo chân lửng

LW196K#W

LW196K#W
Chậu chân lửng WILLOW
Kích thước: 600x485x411mm
TX801LN: Vít cố định
5,940,000đ 5,049,000đ
Chậu chân lửng AVANTE (1 lỗ)
Kích thước: 700x550mm
LW820CJ: Thân chậu
LW820HFJ: Chân lửng
TX723L: Vít bắt chân chậu
TX801LN: Vít cố định
6,130,000đ 5,210,000đ
Bộ sưu tập :
Mã sản phẩm : LW908CKS/LW908HFKS
Tên sản phẩm : Chậu chân lửng
Kích thước : 650x495 mm
Màu sắc : Màu trắng
5,950,000đ 5,057,000đ
Mã sản phẩm:LHT767C
Tên sản phẩm:Chậu chân lửng
Kích thước:510x515 mm
Màu sắc:Màu trắng
3,350,000đ 2,847,000đ
Mã sản phẩm:LHT766C
Tên sản phẩm:Chậu chân lửng
Kích thước:510x520 mm
Màu sắc:Màu trắng
3,350,000đ 2,847,000đ
Mã sản phẩm:LHT828C
Tên sản phẩm:Chậu chân lửng
Kích thước:580x480 mm
Màu sắc:Màu trắng
2,300,000đ 1,955,000đ
Mã sản phẩm:LT942CK/PT942HFK
Tên sản phẩm:Chậu chân lửng
Kích thước:600x480 mm
Màu sắc:Màu trắng
3,800,000đ 3,230,000đ
Bộ sưu tập:
Mã sản phẩm:LHT947C
Tên sản phẩm:Lavabo chân lửng
Kích thước:600x500 mm
Màu sắc:Màu trắng
2,610,000đ 2,218,000đ
Mã sản phẩm:LHT239C
Tên sản phẩm:Chậu chân lửng
Kích thước:580x500 mm
Màu sắc:Màu trắng
1,870,000đ 1,589,000đ
Bộ sưu tập:
Mã sản phẩm:LHT236C
Tên sản phẩm:Chậu chân lửng
Kích thước:530x465 mm
Màu sắc:Màu trắng
1,650,000đ 1,402,000đ
Mã sản phẩm:LHT240C
Tên sản phẩm:Chậu chân lửng
Kích thước:500x350 mm
Màu sắc:Màu trắng
1,480,000đ 1,258,000đ
Mã sản phẩm:LHT300CR
Tên sản phẩm:Chậu chân lửng
Kích thước:430x500x190 mm
Màu sắc:Màu trắng
1,200,000đ 1,020,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN