Lavobo đặt âm bàn

LW781CJ

LW781CJ
Chậu đặt dương vành CLAYTON (1 lỗ)
Kích thước: 635x462mm
Trắng (#W)
Inđônêxia
2,950,000đ 2,507,000đ

LW311B

LW311B
Chậu đặt dương vành NEW EXCELSIOR (3 lỗ)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 800x505mm
Trắng (#XW)
Trung Quốc
15,650,000đ 12,833,000đ

LW824CJ

LW824CJ
Chậu bán âm bàn AVANTE
Kích thước: 550x460mm
LW824CJ: Thân chậu
TX710L: Vít treo tường
TA2SV1 (X2): Vít cố định
Trắng (#W) Inđônêxia
3,030,000đ 2,575,000đ

LW646JW/F

LW646JW/F
Chậu bán âm bàn
Kích thước: 600x400mm
Bao gồm vít cố định TX710L Trắng (#W)
Inđônêxia
3,180,000đ 2,600,000đ

LW647CJW/F

LW647CJW
Chậu bán âm bàn
Kích thước: 520x420x87mm
Bao gồm vít cố định TX809LV5
Trắng (#W) Inđônêxia
3,430,000đ 2,800,000đ

LW198B

LW198B
Chậu bán âm bàn WILLOW
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 500x380mm
Trắng (#XW) Trung Quốc
4,400,000đ 3,600,000đ

LW642CJ

LW642CJ
Chậu bán âm bàn
Kích thước: 415x485mm
LW642CJ: Thân chậu
TX710L: Vít cố định
Trắng (#W) Inđônêxia
3,880,000đ 3,180,000đ

LT582C

LT582C
Chậu đặt âm bàn
Kích thước: 600x515mm
Bao gồm bộ giá đỡ TL516G
2,250,000đ 1,912,000đ

L946CR

L946CR
Chậu đặt dương vành
Kích thước: 580x480mm
1,380,000đ 1,173,000đ
Mã sản phẩm : LT520T (LT520)
Tên sản phẩm : Chậu đặt âm bàn
Kích thước : 604x365 mm
Màu sắc : Màu trắng
2,030,000đ 1,725,000đ
Mã sản phẩm:LT765
Tên sản phẩm:Chậu đặt âm bàn
Kích thước:540x460 mm
Màu sắc:Màu trắng
2,030,000đ 1,725,000đ
Mã sản phẩm : LT548
Tên sản phẩm : Chậu đặt âm bàn
Kích thước : 600x420 mm
Màu sắc : Màu trắng
1,910,000đ 1,623,000đ
Mã sản phẩm : LT546
Tên sản phẩm : Lavabo đặt âm bàn
Kích thước : 550x400 mm
Màu sắc : Màu trắng
1,850,000đ 1,572,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN