Lavobo treo tường

LW815CJW/F

LW815CJW/F
Chậu góc treo tường LE MUSE
Kích thước: 605x510x185mm
Bao gồm vít cố định TX801LN
Trắng (#W) Inđônêxia 2,860,000
2,860,000đ 2,400,000đ

LW103JT1#W

LW103JT1#W
Chậu treo tường dành cho người tàn tật
Kích thước: 580x550mm
TL220D: Vít treo tường
5,650,000đ 4,800,000đ

LW196K#W

LW196K#W
Chậu treo tường WILLOW
Kích thước: 600x485x170mm
TX801LN: Vít cố định
3,250,000đ 2,762,000đ

LW196K#W

LW196K#W
Chậu chân lửng WILLOW
Kích thước: 600x485x411mm
TX801LN: Vít cố định
5,940,000đ 5,049,000đ

LW196K#W

LW196K#W
Chậu chân dài WILLOW
Kích thước: 600x485x860mm
TX801LN: Vít cố định
6,160,000đ 5,236,000đ
Chậu chân lửng AVANTE (1 lỗ)
Kích thước: 700x550mm
LW820CJ: Thân chậu
LW820HFJ: Chân lửng
TX723L: Vít bắt chân chậu
TX801LN: Vít cố định
6,130,000đ 5,210,000đ

LW908CKS#W

LW908CKS#W
4,340,000đ 3,689,000đ

LT300CM

LT300CM
Chậu treo tường
Kích thước: 500x430mm
630,000đ

LT210CT

LT210CT
Chậu treo tường
Kích thước: 500x400mm
Việt Nam
860,000đ 800,000đ

LT240CR

LT240CR
Chậu treo tường
Kích thước: 500x350mm
850,000đ 800,000đ

LT236CR

LT236CR
Chậu treo tường
Kích thước: 530x465mm
950,000đ 900,000đ

L30DK

L30DK
Liên hệ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN