MEGASUN ống đỏ

Máy nước nóng MEGASUN 1830 KAS Ống đỏ
v Vỏ bình bảo ôn inox SUS 304 siêu bóng
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 300 lít .
v...
20,200,000đ 18,200,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1824 KAS Ống đỏ
v Vỏ bình bảo ôn inox SUS 304 siêu bóng
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 150 lít .
v...
17,500,000đ 15,500,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1818KAS Ống Đỏ
v Vỏ bình bảo ôn inox SUS 304 siêu bóng
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v Kích...
13,250,000đ 11,250,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1815 KAS Ống đỏ
v Vỏ bình bảo ôn inox SUS 304 siêu bóng
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 150 lít .
v...
11,600,000đ 9,600,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1818KAS Ống Đỏ
v Vỏ bình bảo ôn inox SUS 304 siêu bóng
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v Kích...
13,250,000đ 11,250,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1830KAA Ống đỏ
v Vỏ bình bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v Kích...
17,700,000đ 15,700,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1824KAA Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
14,500,000đ 12,500,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1820KAA Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
12,500,000đ 10,500,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1818KAA Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
11,050,000đ 9,050,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1815KAA Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
9,400,000đ 7,400,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1812KAA Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
7,800,000đ 5,800,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1830KSS Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 300 lít .
v Kích...
16,100,000đ 14,100,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1824KSS Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 240 lít .
v Kích...
13,300,000đ 11,300,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1820 KSS Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 200 lít .
v...
11,300,000đ 9,300,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1818 KSS Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 180...
10,150,000đ 8,150,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1815 KSS Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 150...
8,800,000đ 6,600,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1812 KSS Ống đỏ
v Vỏ bình bằng inox430.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 120 lít .
v Kích thước ống...
7,600,000đ 5,600,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1840 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 400 lít .
v Kích...
20,400,000đ 18,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1836 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 360 lít .
v Kích...
18,400,000đ 16,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1840 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 400 lít .
v Kích...
20,400,000đ 18,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1836 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 360 lít .
v Kích...
18,400,000đ 16,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1830 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 300 lít .
v Kích...
14,500,000đ 12,500,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1824 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 240 lít .
v Kích...
11,200,000đ 9,200,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1820 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 200 lít .
v Kích...
10,200,000đ 8,200,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1818 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v Kích...
9,150,000đ 7,150,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1812 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 120 lít .
v Kích...
7,400,000đ 5,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1815 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 120 lít .
v Kích...
8,200,000đ 6,200,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN