Máng khăn

Mã sản phẩm : HAb363
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
205,000đ 154,000đ
Mã sản phẩm : HAb363
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
145,000đ 109,000đ
Mã sản phẩm : HAb362
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
180,000đ 135,000đ
Mã sản phẩm : HAb362
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
120,000đ 90,000đ
Mã sản phẩm : HAb361
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
200,000đ 150,000đ
Mã sản phẩm : HAb361
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
135,000đ 101,000đ
Mã sản phẩm : HAb360
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
170,000đ 127,500đ
Mã sản phẩm : HAb360
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
110,000đ 82,500đ
Mã sản phẩm : HAb359
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
220,000đ 165,000đ
Mã sản phẩm : HAb359
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
170,000đ 127,500đ
Mã sản phẩm : HAb358
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
180,000đ 135,000đ
Mã sản phẩm : HAb358
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
145,000đ 109,000đ
Mã sản phẩm : HAb357
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
240,000đ 180,000đ
Mã sản phẩm : HAb357
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
170,000đ 127,500đ
Mã sản phẩm : HAb356
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
220,000đ 165,000đ
Mã sản phẩm : HAb356
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
120,000đ 90,000đ
Mã sản phẩm : HAb355
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
340,000đ 255,000đ
Mã sản phẩm : HAb355
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
270,000đ 202,500đ
Mã sản phẩm : HAb354
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
280,000đ 210,000đ
Mã sản phẩm : HAb354
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
230,000đ 172,500đ
Mã sản phẩm : HAb353
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
480,000đ 360,000đ
Mã sản phẩm : HAb352
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
408,000đ 306,000đ
Mã sản phẩm : HAb351
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
505,000đ 379,000đ
Mã sản phẩm : HAb350
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
440,000đ 330,000đ
Mã sản phẩm : HAb349
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
900,000đ 675,000đ
Mã sản phẩm : HAb348
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
750,000đ 562,500đ
Mã sản phẩm : HAb347
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
700,000đ 525,000đ
Mã sản phẩm : HAb346
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
580,000đ 435,000đ
Mã sản phẩm : HAb345
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
840,000đ 630,000đ
Mã sản phẩm : HAb344
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
505,000đ 379,000đ
Mã sản phẩm : HAb344
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
410,000đ 307,500đ
Mã sản phẩm : HAb343
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
540,000đ 405,000đ
Mã sản phẩm : HAb343
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 201
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
445,000đ 334,000đ
Mã sản phẩm : HAb342
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
480,000đ 360,000đ
Mã sản phẩm : HAb341
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
816,000đ 612,000đ
Mã sản phẩm : HAb340
Tên sản phẩm : MÁNG KHĂN INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
480,000đ 360,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN