Máy năng lượng mặt trời Vietsolar

Máy nước nóng Vietsolar VS304-135 (135 lít)
v Dung Tích 135 lít.
v Số lượng ống thu nhiệt : 12 ống
v Bình bảo ôn được làm bằng inox 100...
7,850,000đ 4,710,000đ
Máy nước nóng Vietsolar VS304-165 (165 lít)
v Dung Tích 165 lít.
v Số lượng ống thu nhiệt : 15 ống
v Bình bảo ôn được làm bằng inox 100...
9,750,000đ 5,850,000đ
Máy nước nóng Vietsolar VS304-200 (200 lít)
v Dung Tích 200 lít.
v Số lượng ống thu nhiệt : 18 ống
v Bình bảo ôn được làm bằng inox 100...
11,700,000đ 7,020,000đ
Máy nước nóng Vietsolar VS304-250 (250 lít)
v Dung Tích 250 lít.
v Số lượng ống thu nhiệt : 24 ống
v Bình bảo ôn được làm bằng inox 100...
14,400,000đ 8,640,000đ
Máy nước nóng Vietsolar VS304-300 (300 lít)
v Dung Tích 300 lít.
v Số lượng ống thu nhiệt : 28 ống
v Bình bảo ôn được làm bằng inox 100...
18,200,000đ 10,920,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vietsolar 135 lít
Dung tích : 135 lít
Thông số kỹ thuật : 1900 x 978 x 1100
Số lượng ống chân không thu nhiệt...
7,200,000đ 4,320,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vietsolar 165 lít 430
Dung tích : 165 lít
Thông số kỹ thuật 1900 x 1300 x 1100
Số lượng ống chân không thu...
9,000,000đ 5,400,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vietsolar 200 lít 430
Dung tích : 200 lít
Thông số kỹ thuật 1900 x 1400 x 1100
Số lượng ống chân không thu...
10,080,000đ 6,048,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Viet Solar 250 Lít 430
Dung tích : 250 lít
Thông số kỹ thuật 1900 x 1950 x 1100
Số lượng ống chân không...
13,200,000đ 7,920,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vietsolar 300 lit 430
Dung tích :300 lít
Thông số kỹ thuật : 1900 x 2445 x 1100
Số lượng ống chân không thu...
16,800,000đ 10,080,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN