Máy năng lượng mặt trời khác

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 360 lít
Bình bảo ôn bằng inox 304
Ống thu nhiệt 58 - 36 ống dài 1m8
Giữ nhiệt 72 tiếng
Miễn phí...
15,800,000đ 14,800,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 300 lít
Bình bảo ôn bằng inox 304
Ống thu nhiệt 58 - 30 ống dài 1m8
Giữ nhiệt 72 tiếng
Miễn phí...
13,800,000đ 12,800,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 240 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58 - 24 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
11,600,000đ 10,600,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 200 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58- 20 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
9,800,000đ 8,800,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 180 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58 18 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
8,800,000đ 7,800,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 150 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58 15 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
7,600,000đ 6,600,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 150 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58 15 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
7,600,000đ 6,600,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 120 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58 12 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
6,200,000đ 5,200,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời APPOLLO 120 lít
Ø Bảo hành 5 năm
Ø Chất lượng vượt trội
Ø Nét tinh tế thể hiện đẳng cấp ở APPOLLO
6,100,000đ 5,300,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời APPOLLO 135 lít
Ø Bảo hành 5 năm
Ø Chất lượng vượt trội
Ø Nét tinh tế thể hiện đẳng cấp ở APPOLLO
7,100,000đ 6,300,000đ
Newsun Inox SUS 304 300 lít
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng inox SUS 304
v Chân bình...
11,720,000đ 10,720,000đ
NewSun 300 lít Hợp Kim Nhôm
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng Hợp kim nhôm
v Chân bình...
12,120,000đ 11,120,000đ
NewSun 240 lít Hợp Kim Nhôm
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng Hợp kim nhôm
v Chân bình...
10,290,000đ 9,290,000đ
NewSun 200 lít Hợp Kim Nhôm
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng Hợp Kim Nhôm
v Chân bình...
9,100,000đ 8,100,000đ
New Sun INOX 304 250 lít
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng inox SUS 304
v Chân bình...
10,100,000đ 9,100,000đ
New Sun INOX 304 220 lít
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng inox SUS 304
v Chân bình...
9,130,000đ 8,130,000đ
New Sun INOX 304 200 lít
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng inox SUS 304
v Chân bình...
8,480,000đ 7,480,000đ
NewSun 180 lít Hợp Kim Nhôm
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng Hợp kim nhôm
v Chân bình...
8,570,000đ 7,570,000đ
New Sun INOX 304 180 lít
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng inox SUS 304
v Chân bình...
7,830,000đ 6,830,000đ
New Sun INOX 304 160 lít
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng inox SUS 304
v Chân bình...
7,180,000đ 6,180,000đ
New Sun INOX 304 150 lít
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng inox SUS 304
v Chân bình...
6,860,000đ 5,860,000đ
NewSun 150 lít Hợp Kim Nhôm
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng Hợp kim nhôm
v Chân bình...
7,720,000đ 6,720,000đ
New Sun INOX 304 140 lít
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng inox SUS 304
v Chân bình...
6,620,000đ 5,620,000đ
New Sun INOX 304 120 lít
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng inox SUS 304
v Chân bình...
5,980,000đ 4,980,000đ
NewSun 120 lít Hợp Kim Nhôm
v Máy nước nóng năng lượng mặt trời Chất lượng tốt.
v Bình bảo ôn được làm bằng Hợp kim nhôm
v Chân bình...
6,880,000đ 5,880,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN