Máy nước nóng Hotking

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 360 lít
Bình bảo ôn bằng inox 304
Ống thu nhiệt 58 - 36 ống dài 1m8
Giữ nhiệt 72 tiếng
Miễn phí...
15,800,000đ 14,800,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 300 lít
Bình bảo ôn bằng inox 304
Ống thu nhiệt 58 - 30 ống dài 1m8
Giữ nhiệt 72 tiếng
Miễn phí...
13,800,000đ 12,800,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 240 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58 - 24 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
11,600,000đ 10,600,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 200 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58- 20 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
9,800,000đ 8,800,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 180 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58 18 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
8,800,000đ 7,800,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 150 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58 15 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
7,600,000đ 6,600,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 150 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58 15 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
7,600,000đ 6,600,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hotking 120 lít
v Bình bảo ôn bằng inox 304
v Ống thu nhiệt 58 12 ống dài 1m8
v Giữ nhiệt 72...
6,200,000đ 5,200,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN