Máy nước nóng MEGASUN KAA

Máy nước nóng MEGASUN 1830KAA Ống dầu
v Vỏ bình bảo ôn bằng PVDF không rỉ, cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
19,800,000đ 17,800,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1830KAA Ống đỏ
v Vỏ bình bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v Kích...
17,700,000đ 15,700,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1830KAA Ống đen
v Vỏ bình bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v Kích...
16,500,000đ 14,500,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1824KAA Ống dầu
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
16,180,000đ 14,180,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1824KAA Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
14,500,000đ 12,500,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1824KAA Ống đen
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
1,350,000đ 1,150,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1820KAA Ống dầu
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
13,900,000đ 11,900,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1820KAA Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
12,500,000đ 10,500,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1820KAA Ống đen
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
11,700,000đ 9,700,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1818KAA Ống dầu
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
12,310,000đ 10,310,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1818KAA Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
11,050,000đ 9,050,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1818KAA Ống đen
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
10,300,000đ 8,300,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1815KAA Ống dầu
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
10,450,000đ 8,450,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1815KAA Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
9,400,000đ 7,400,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1815KAA Ống đen
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
8,800,000đ 6,800,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1812KAA Ống đầu
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
8,640,000đ 6,640,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1812KAA Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v...
7,800,000đ 5,800,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1812 KAA Ống đen
v Vỏ bình làm bằng PVDF không rỉ, rất cứng, nhẹ
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít...
7,300,000đ 5,300,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN