Máy nước nóng MEGASUN KAE

Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1840 KAE Ống dầu
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 400 lít .
v Kích...
23,000,000đ 21,000,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1840 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 400 lít .
v Kích...
20,400,000đ 18,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1840 KAE Ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 400 lít .
v Kích...
18,500,000đ 16,500,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1836 KAE Ống dầu
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 360 lít .
v Kích...
20,920,000đ 18,920,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1836 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 360 lít .
v Kích...
18,400,000đ 16,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1836 KAE Ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 360 lít .
v Kích...
16,900,000đ 14,900,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1840 KAE Ống dầu
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 400 lít .
v Kích...
23,000,000đ 21,000,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1840 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 400 lít .
v Kích...
20,400,000đ 18,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1840 KAE Ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 400 lít .
v Kích...
18,500,000đ 16,500,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1836 KAE Ống dầu
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 360 lít .
v Kích...
20,920,000đ 18,920,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1836 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 360 lít .
v Kích...
18,400,000đ 16,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1836 KAE Ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 360 lít .
v Kích...
16,900,000đ 14,900,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1830 KAE Ống dầu
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 300 lít .
v Kích...
16,600,000đ 14,600,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1830 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 300 lít .
v Kích...
14,500,000đ 12,500,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1830 KAE Ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 300 lít .
v Kích...
13,300,000đ 11,300,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1824 KAE Ống dầu
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 240 lít .
v Kích...
12,880,000đ 10,880,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1824 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 240 lít .
v Kích...
11,200,000đ 9,200,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1824 KAE Ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 240 lít .
v Kích...
10,200,000đ 8,200,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1820 KAE Ống dầu
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 200 lít .
v Kích...
11,600,000đ 9,600,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1820 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 200 lít .
v Kích...
10,200,000đ 8,200,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1820 KAE Ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 200 lít .
v Kích...
9,400,000đ 7,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1818 KAE Ống dầu
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v Kích...
10,410,000đ 8,410,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1818 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v Kích...
9,150,000đ 7,150,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1818 KAE Ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 180 lít .
v Kích...
8,400,000đ 6,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1815 KAE Ống dầu
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 150 lít .
v Kích...
9,250,000đ 7,250,000đ
MEGASUN - 1812KAE ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 120 lít .
v Kích thước ống thu nhiệt 58mmx1800mm.
6,900,000đ 4,900,000đ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN KAE lõi đen
v Vỏ ngoài của bồn được làm bằng sắt sơn tĩnh điện.
v Chân bồn làm bằng sắt phủ...
6,900,000đ 4,752,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1812 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 120 lít .
v Kích...
7,400,000đ 5,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1812 KAE Ống dầu
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 120 lít .
v Kích...
8,240,000đ 6,240,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1815 KAE Ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 150 lít .
v Kích...
7,600,000đ 5,600,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1815 KAE Ống đỏ
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 120 lít .
v Kích...
8,200,000đ 6,200,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1836 KAE Ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 360 lít .
v Kích...
16,900,000đ 14,900,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN