Máy nước nóng MEGASUN KSS

Máy nước nóng MEGASUN 1830KSS Ống dầu
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 300 lít .
v Kích...
18,200,000đ 16,200,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1830KSS Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 300 lít .
v Kích...
16,100,000đ 14,100,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1830KSS Ống đen
v Vỏ bình làm bằng inox 304
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 300 lít .
v Kích...
14,900,000đ 12,900,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1824KSS Ống dầu
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 240 lít .
v Kích...
14,980,000đ 12,780,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1824KSS Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 240 lít .
v Kích...
13,300,000đ 11,300,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1824KSS Ống đen
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 240 lít .
v Kích...
12,300,000đ 10,300,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1820KSS Ống dầu
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 200 lít .
v Kích...
12,700,000đ 10,700,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1820 KSS Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 200 lít .
v...
11,300,000đ 9,300,000đ
Máy nước nóng MEGASUN 1820 KSS Ống đen
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 200 lít .
v...
10,500,000đ 8,500,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1818 KSS Ống dầu
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 180...
11,410,000đ 9,410,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1818 KSS Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 180...
10,150,000đ 8,150,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1818 KSS Ống đen
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 180...
9,400,000đ 7,400,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1815 KSS Ống dầu
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 150...
9,850,000đ 7,850,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1815 KSS Ống đỏ
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 150...
8,800,000đ 6,600,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1815 KSS Ống đen
v Vỏ bình bằng sơn tĩnh điện.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 150 lít .
v Kích...
8,200,000đ 6,200,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1812 KSS Ống dầu
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 30.
v Dung tích 120...
8,440,000đ 6,440,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1812 KSS Ống đỏ
v Vỏ bình bằng inox430.
v Lõi bình bằng inox 304 .
v Dung tích 120 lít .
v Kích thước ống...
7,600,000đ 5,600,000đ
Máy năng lượng mặt trời MEGASUN-1812 KSS Ống đen
v Vỏ bình làm bằng inox 304.
v Lõi bình làm bằng inox không rỉ 304.
v Dung tích 120...
7,100,000đ 5,100,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN