Máy nước nóng Sơn Hà F47

Máy nước nóng Sơn Hà GOLD 120 Lít
v Bình bảo ôn được làm bằng INOX đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
v Vỏ bình bảo ôn được...
6,180,000đ 4,326,000đ
Máy nước nóng Sơn Hà GOLD 160 Lít
v Bình bảo ôn được làm bằng INOX đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
v Vỏ bình bảo ôn được...
6,850,000đ 4,795,000đ
Máy nước nóng Sơn Hà GOLD 190 Lít
v Bình bảo ôn được làm bằng INOX đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
v Vỏ bình bảo ôn được...
8,800,000đ 6,160,000đ
Máy nước nóng Sơn Hà GOLD 220 Lít
v Bình bảo ôn được làm bằng INOX đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
v Vỏ bình bảo ôn được...
9,850,000đ 6,895,000đ
Máy nước nóng Sơn Hà GOLD 250 Lít
v Bình bảo ôn được làm bằng INOX đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
v Vỏ bình bảo ôn được...
11,200,000đ 7,840,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN