Máy nước nóng Sơn Hà TITAN

Máy nước nóng Sơn Hà TITAN 180 Lít
v Bình bảo ôn được làm bằng gang phủ men sứ TITAN thách thức với thời gian.
v Vỏ bình bảo ôn...
13,800,000đ 9,660,000đ
Máy nước nóng Sơn Hà TITAN 200 Lít
v Bình bảo ôn được làm bằng gang phủ men sứ TITAN thách thức với thời gian.
v Vỏ bình bảo ôn...
15,500,000đ 10,850,000đ
Máy nước nóng Sơn Hà TITAN 220 Lít
v Bình bảo ôn được làm bằng gang phủ men sứ TITAN thách thức với thời gian.
v Vỏ bình bảo ôn...
17,500,000đ 12,250,000đ
Máy nước nóng Sơn Hà TITAN 260 Lít
v Bình bảo ôn được làm bằng gang phủ men sứ TITAN thách thức với thời gian.
v Vỏ bình bảo ôn...
19,500,000đ 13,650,000đ
Máy nước Nóng NLMT Sơn Hà TITAN 320 Lít
v Bình bảo ôn được làm bằng gang phủ men sứ TITAN thách thức với thời gian.
v Vỏ bình bảo...
23,500,000đ 16,450,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN