Máy nước nóng Vietsolar SUS 304

Máy nước nóng Vietsolar VS304-135 (135 lít)
v Dung Tích 135 lít.
v Số lượng ống thu nhiệt : 12 ống
v Bình bảo ôn được làm bằng inox 100...
7,850,000đ 4,710,000đ
Máy nước nóng Vietsolar VS304-165 (165 lít)
v Dung Tích 165 lít.
v Số lượng ống thu nhiệt : 15 ống
v Bình bảo ôn được làm bằng inox 100...
9,750,000đ 5,850,000đ
Máy nước nóng Vietsolar VS304-200 (200 lít)
v Dung Tích 200 lít.
v Số lượng ống thu nhiệt : 18 ống
v Bình bảo ôn được làm bằng inox 100...
11,700,000đ 7,020,000đ
Máy nước nóng Vietsolar VS304-250 (250 lít)
v Dung Tích 250 lít.
v Số lượng ống thu nhiệt : 24 ống
v Bình bảo ôn được làm bằng inox 100...
14,400,000đ 8,640,000đ
Máy nước nóng Vietsolar VS304-300 (300 lít)
v Dung Tích 300 lít.
v Số lượng ống thu nhiệt : 28 ống
v Bình bảo ôn được làm bằng inox 100...
18,200,000đ 10,920,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN