Sen tắm

Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
3,420,000đ 2,907,000đ
Mã sản phẩm : TBS04302V
Tên sản phẩm : Sen tắm nóng lạnh
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
2,200,000đ 1,870,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
2,900,000đ 2,465,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
3,420,000đ 2,907,000đ
Mã sản phẩm : TBS03302V
Tên sản phẩm : Sen tắm nóng lạnh
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
2,200,000đ 1,870,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
4,220,000đ 3,587,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
3,700,000đ 3,145,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
3,700,000đ 3,145,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
4,220,000đ 3,587,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
4,200,000đ 3,570,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
4,720,000đ 4,012,000đ
Mã sản phẩm : TBG04302V
Tên sản phẩm : Sen tắm nóng lạnh
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
3,500,000đ 2,975,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
4,800,000đ 4,080,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
6,120,000đ 5,202,000đ
Mã sản phẩm : TBG01302V
Tên sản phẩm : Sen tắm nóng lạnh
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
4,900,000đ 4,165,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
5,100,000đ 4,335,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
4,400,000đ 3,740,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
5,600,000đ 4,760,000đ
Sen tắm nóng lạnh
Bát sen mạ
6,120,000đ 5,202,000đ
Mã sản phẩm : TBG01302V
Tên sản phẩm : Sen tắm nóng lạnh REI-R, kèm nút chuyển hướng
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Nickel Chrome
4,900,000đ 4,165,000đ

DBE198CHL#PG

DBE198CHL#PG
DBE198CHL#PG
DP108#PG + DV108#PG
DP106#PG+DV104
DP107#PG + DV105#PG
DP411#PG + DV410
DB156#PG + DB161CF#PG
141,860,000đ 113,448,000đ

DBX120CAMR#PG

DBX120CAMR#PG
Bộ sưu tập : CLASSIC
Mã sản phẩm :
DBX120CAM (#PG)
DB246(#PG)
DBX118CAF(#PG)/DM721CA#PG
Tên sản phẩm : Sen tắm âm tường CLASSIC, sử dụng công nghệ van nhiệt SMA...
52,960,000đ 43,300,000đ
Mã sản phẩm:
DBX121-1CAM (#PG)
DP356(#PG)/DV351
DP354(#PG)/DV105
DP422(#PG)/DV418
DBX131C(#PG)
DBX118F(#PG)/DM721CA#PG
Tên sản phẩm : Sen tắm âm tường CLASSIC, sử...
118,370,000đ 100,600,000đ

DM207ACF#PG

DM207ACF#PG
Mã sản phẩm : DM207ACF#PG
Tên sản phẩm : Sen tắm nóng lạnh CLASSIC kèm bát sen mạ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Màu sắc: Mạ Chrome/ #PG: Mạ...
32,920,000đ 27,900,000đ

DM207CF#PG

DM207CF#PG
Mã sản phẩm : DM207CF#PG
Tên sản phẩm : Sen tắm nóng lạnh CLASSIC kèm bát sen mạ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Màu sắc: Mạ Chrome/ #PG: Mạ...
31,630,000đ 26,880,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN