Sen tắm

Mã sản phẩm : HAb15
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
13,200,000đ 9,900,000đ
Mã sản phẩm : HAb14
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
9,000,000đ 6,750,000đ
Mã sản phẩm : HAb13
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
11,760,000đ 8,820,000đ
Mã sản phẩm : HAb12
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
10,320,000đ 7,740,000đ
Mã sản phẩm : HAb11
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
10,320,000đ 7,740,000đ
Mã sản phẩm : HAb10
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
11,520,000đ 8,640,000đ
Mã sản phẩm : HAb09
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
10,320,000đ 7,740,000đ
Mã sản phẩm : HAb08
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
11,520,000đ 8,640,000đ
Mã sản phẩm : HAb07
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
7,440,000đ 5,580,000đ
Mã sản phẩm : HAb06
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
9,000,000đ 6,750,000đ
Mã sản phẩm : HAb05
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
8,160,000đ 6,120,000đ
Mã sản phẩm : HAb04
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
5,160,000đ 3,870,000đ
Mã sản phẩm : HAb03
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
5,400,000đ 4,050,000đ
Mã sản phẩm : HAb02
Tên sản phẩm : SEN CÂY NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
6,000,000đ 4,500,000đ
Mã sản phẩm : HAb01
Tên sản phẩm : SEN CÂY LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
4,260,000đ 3,195,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN