Thiên Thanh

CT0400T

CT0400T
Liên hệ

UT14XVT

UT14XVT
KT:750x340x300
680,000đ 574,000đ

Era E101TGTT

Era E101TGTT
Bàn cầu 2 khối
Nắp nhựa
Xả thẳng
Tiết kiệm nước
Hai nhấn
Tâm xả 110mm
Trọng lượng 13,18kg
Kt: 540x300x330mm
1,600,000đ 1,000,000đ
Bàn cầu 2 khối
Nắp nhựa
Xả thẳng
Tiết kiệm nước
Bộ xả gạt tay
Tâm xả 300mm
Công nghệ Nano chống bám bẩn
Trọng lượng 20,76kg
Kt: 660x400x390
2,400,000đ 1,100,000đ

Ruby B0707TGTT

Ruby B0707TGTT
Bàn cầu 1 khối
Nắp êm
Xả tia xoáy
Tiết kiệm nước
Bộ xả gạt
Tâm xả 250mm
Công nghệ Nano chống bám bẩn
Trọng lượng 22,60kg
Kt: 680x420x390
1,600,000đ 1,000,000đ

King

King
Bàn cầu 2 khối
Nắp êm
Xả thẳng
Tiết kiệm nước
Hai nhấn
Tâm xả 300mm
Công nghệ Nano chống bám bẩn
Trọng lượng 23,10
KT: 670x420x390
2,400,000đ 1,350,000đ

Sky

Sky
Bàn cầu 1 khối
Nắp êm
Xả tia xoáy
Tiết kiệm nước
Hai nhấn
Tâm xả 300mm
Công nghệ Nano chống bám bẩn
Trọng lượng 47.08kg
Kt: 635x400x795
Liên hệ

Water

Water
Bàn cầu 1 khối
Nắp êm
Xả tia xoáy
Tiết kiệm nước
Hai nhấn
Tâm xả 300mm
Công nghệ Nano chống bám bẩn
Trọng lượng 40kg
Kt: 670x390x750
3,100,000đ 2,600,000đ

Sand

Sand
Bàn cầu 2 khối
Nắp êm
Xả thẳng
Tiết kiệm nước
Hai nhấn
Tâm xả 300mm
Trọng lượng 23,28kg
Kt: 670x420x390mm
2,450,000đ 1,350,000đ

Sea

Sea
Bàn cầu 2 khối
Nắp êm
Xả thẳng
Tiết kiệm nước
Hai nhấn
Tâm xả 300mm
Trọng lượng 22,92kg
Kt: 670x420x390mm
2,450,000đ 1,350,000đ

Queen

Queen
Bàn cầu 2 khối
Nắp êm
Xả thẳng
Tiết kiệm nước
Hai nhấn
Tâm xả 300mm
Trọng lượng 25,92kg
Kt: 650x420x400mm
2,450,000đ 1,350,000đ

Sun

Sun
Bàn cầu 1 khối
Nắp êm
Xả tia xoáy
Tiết kiệm nước
Hai nhấn
Tâm xả 300mm
Công nghệ Nano chống bám bẩn
Trọng lượng 51,08kg
Kt: 710x400x830
4,500,000đ 3,050,000đ

Diamond

Diamond
Bàn cầu 1 khối
Nắp êm
Xả thẳng
Tiết kiệm nước
Hai nhấn
Tâm xả 300mm
Công nghệ Nano chống bám bẩn
Trọng lượng 43,35kg
Kt: 710x410x 740
3,400,000đ 2,300,000đ

Gold

Gold
Bàn cầu 1 khối
Nắp êm
Xả thẳng
Tiết kiệm nước
Hai nhấn
Tâm xả 300mm
Công nghệ Nano chống bám bẩn
Trọng lượng 43,35kg
Kt: 710x410x 665
3,400,000đ 2,300,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN