Thiết bị vệ sinh phòng tắm

Mã sản phẩm : HAb318
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
288,000đ 216,000đ
Mã sản phẩm : HAb317
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
240,000đ 180,000đ
Mã sản phẩm : HAb316
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
360,000đ 270,000đ
Mã sản phẩm : HAb315
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
420,000đ 315,000đ
Mã sản phẩm : HAb314-2
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
168,000đ 126,000đ
Mã sản phẩm : HAb314-1
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
576,000đ 432,000đ
Mã sản phẩm : HAb313
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
576,000đ 432,000đ
Mã sản phẩm : HAb312
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
780,000đ 585,000đ
Mã sản phẩm : HAb311
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
540,000đ 405,000đ
Mã sản phẩm : HAb310
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
264,000đ 198,000đ
Mã sản phẩm : HAb309
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
204,000đ 153,000đ
Mã sản phẩm : HAb308
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
180,000đ 135,000đ
Mã sản phẩm : HAb307
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
504,000đ 378,000đ
Mã sản phẩm : HAb306
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
780,000đ 585,000đ
Mã sản phẩm : HAb305
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
540,000đ 405,000đ
Mã sản phẩm : HAb304
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
540,000đ 405,000đ
Mã sản phẩm : HAb303
Tên sản phẩm : THIẾT BỊ VỆ SINH PHÒNG TẮM INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
780,000đ 585,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN