Vòi bếp Toto

TTKC301F

TTKC301F
Vòi chén nóng lạnh Toto
Xuất xứ: Toto Thái Lan
Bảo hành: 24 tháng chính hãng
3,470,000đ 2,800,000đ

TS124B13

TS124B13
Mã sản phẩm : TS124B13
Tên sản phẩm : Vòi bếp nước lạnh
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
1,580,000đ 1,450,000đ

TX603KCS

TX603KCS
Mã sản phẩm : TX603KCS
Tên sản phẩm : Vòi bếp nước lạnh
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
1,760,000đ 1,580,000đ

TS283E

TS283E
Mã sản phẩm : TS283E
Tên sản phẩm : Vòi bếp gật gù nóng lạnh
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
2,670,000đ 2,269,000đ

TX604KDN

TX604KDN
Mã sản phẩm : TX604KDN
Tên sản phẩm : Vòi bếp gật gù nóng lạnh
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
2,520,000đ 2,140,000đ

TX605KESBR

TX605KESBR
Mã sản phẩm : TX605KESBR
Tên sản phẩm : Vòi bếp gật gù nóng lạnh
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
3,330,000đ 2,800,000đ

TX606KES

TX606KES
Mã sản phẩm : TX606KES
Tên sản phẩm : Vòi bếp gật gù nước lạnh
Áp lực nước : 0.07MPa ~ 0.75MPa
3,180,000đ 2,700,000đ

TX608KNBR

TX608KNBR
Mã sản phẩm : TX608KNBR
Tên sản phẩm : Vòi bếp gật gù nóng lạnh, đầu vòi rút dây
Áp lực nước : 0.07MPa ~ 0.75MPa
9,200,000đ 7,800,000đ

TKN34PBN

TKN34PBN
Mã sản phẩm : TKN34PBN
Tên sản phẩm : Vòi bếp nóng lạnh, đầu vòi rút dây
Tay gạt bằng chất liệu kim loại cao cấp
Áp lực nước : 0.07MPa ~ 0...
11,590,000đ 9,800,000đ

TKGG32EB1

TKGG32EB1
Mã sản phẩm : TKGG32EB1
Tên sản phẩm : Vòi bếp nóng lạnh, dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng
Áp lực nước : 0.07MPa ~ 0.75MPa
9,650,000đ 8,200,000đ

TKGG32EB

TKGG32EB
Mã sản phẩm : TKGG32EB
Tên sản phẩm : Vòi bếp nóng lạnh, loại tiết kiệm nước
Áp lực nước : 0.07MPa ~ 0.75MPa
11,420,000đ 9,700,000đ

TKF51PN

TKF51PN
Mã sản phẩm : TKF51PN
Tên sản phẩm : Vòi bếp nóng lạnh, đầu vòi chỉnh đa chế độ, phun bot
Áp lực nước : 0.07MPa ~ 0.75MPa
13,970,000đ 11,800,000đ

TKN34PBTN

TKN34PBTN
Mã sản phẩm : TKN34PBTN
Tên sản phẩm : Vòi bếp nóng lạnh, đầu vòi khóa bấm rút dây
Áp lực nước : 0.07MPa ~ 0.75MPa
19,740,000đ 16,779,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN