Vòi hồ

Mã sản phẩm : HAb181
Tên sản phẩm : VÒI HỒ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
360,000đ 270,000đ
Mã sản phẩm : HAb180
Tên sản phẩm : VÒI HỒ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
360,000đ 270,000đ
Mã sản phẩm : HAb179
Tên sản phẩm : VÒI HỒ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
360,000đ 270,000đ
Mã sản phẩm : HAb178
Tên sản phẩm : VÒI HỒ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
360,000đ 270,000đ
Mã sản phẩm : HAb177
Tên sản phẩm : VÒI HỒ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
336,000đ 252,000đ
Mã sản phẩm : HAb176
Tên sản phẩm : VÒI HỒ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
336,000đ 252,000đ
Mã sản phẩm : HAb175
Tên sản phẩm : VÒI HỒ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
336,000đ 252,000đ
Mã sản phẩm : HAb174
Tên sản phẩm : VÒI HỒ
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
336,000đ 252,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN