Vòi rửa chén Teka

Mã sản phẩm: EXPRESSION
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
6,919,000đ 6,200,000đ
Mã sản phẩm: ARES
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
3,390,000đ 3,000,000đ
Mã sản phẩm: MT 302
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
2,079,000đ 1,800,000đ
Mã sản phẩm: MF 2
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
1,859,000đ 1,700,000đ
Mã sản phẩm: Cuadro
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
8,129,000đ 7,200,000đ
Mã sản phẩm: INX 914
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
7,689,000đ 6,800,000đ
Mã sản phẩm: OS 201
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
10,329,000đ 9,329,000đ
Mã sản phẩm: INX 983
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
1,029,000đ 9,290,000đ
Mã sản phẩm: Frame
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
6,149,000đ 5,500,000đ
Mã sản phẩm: MY 202
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
11,429,000đ 9,900,000đ
Mã sản phẩm: Icon black
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
9,449,000đ 8,500,000đ
Mã sản phẩm: Kobe
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
6,790,000đ 6,100,000đ
Mã sản phẩm: Icon
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
8,569,000đ 7,700,000đ
Mã sản phẩm: MC 10 Plus
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
5,159,000đ 4,600,000đ
Mã sản phẩm: MC 10 Plus pull out (high)
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
6,919,000đ 6,200,000đ
Mã sản phẩm: MB 2
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
3,289,000đ 3,000,000đ
Mã sản phẩm: MB 2 Pull out
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
4,719,000đ 4,300,000đ
Mã sản phẩm: MB 2 Pull out ( High)
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
4,290,000đ 3,800,000đ
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
7,689,000đ 6,900,000đ
Mã sản phẩm: Kobe pro
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
9,119,000đ 8,100,000đ
Mã sản phẩm: Elan/MW
Hãng sản xuất: Teka
Loại sản phẩm: Vòi rửa chén
8,349,000đ 7,400,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN