Vòi rửa chén

G-0585

G-0585
Cổ vòi xoay 360°, thân vòi đồng thau bề mặt sơn mạ Granite
Đầu vòi kéo ra được, 2 kiểu tia nước trên đầu phun
Kích thước: 250 mm x...
7,950,000đ 6,360,000đ

G-2780

G-2780
Cổ vòi xoay 360°, thân vòi đồng thau bề mặt sơn mạ Granite
Đầu vòi kéo ra được, 2 kiểu tia nước trên đầu phun
Kích thước: 180 mm x...
5,950,000đ 4,760,000đ

G-0555P

G-0555P
Cổ vòi xoay 360°, thân vòi đồng thau bề mặt sơn mạ Granite
Cần vòi có thể lật nghiên
Kích thước: 165 mm x 235 mm
Có 3 màu: Arena...
6,950,000đ 5,560,000đ
Mã sản phẩm : HAb302
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,500,000đ 1,125,000đ
Mã sản phẩm : HAb301
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,320,000đ 990,000đ
Mã sản phẩm : HAb300
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,380,000đ 1,035,000đ
Mã sản phẩm : HAb299
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
2,040,000đ 1,530,000đ
Mã sản phẩm : HAb298
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,380,000đ 1,035,000đ
Mã sản phẩm : HAb297
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,380,000đ 1,035,000đ
Mã sản phẩm : HAb296
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,260,000đ 945,000đ
Mã sản phẩm : HAb295
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
2,460,000đ 1,845,000đ
Mã sản phẩm : HAb294
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
3,000,000đ 2,250,000đ
Mã sản phẩm : HAb293
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
4,200,000đ 3,150,000đ
Mã sản phẩm : HAb292
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
4,200,000đ 3,150,000đ
Mã sản phẩm : HAb218
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,500,000đ 1,125,000đ
Mã sản phẩm : HAb224
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
588,000đ 441,000đ
Mã sản phẩm : HAb223
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
588,000đ 441,000đ
Mã sản phẩm : HAb222
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
600,000đ 450,000đ
Mã sản phẩm : HAb221
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
600,000đ 450,000đ
Mã sản phẩm : HAb220
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
600,000đ 450,000đ
Mã sản phẩm : HAb219
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,380,000đ 1,035,000đ
Mã sản phẩm : HAb217
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,500,000đ 1,125,000đ
Mã sản phẩm : HAb216
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
780,000đ 585,000đ
Mã sản phẩm : HAb215
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
660,000đ 495,000đ
Mã sản phẩm : HAb214
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
860,000đ 645,000đ
Mã sản phẩm : HAb213
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
696,000đ 522,000đ
Mã sản phẩm : HAb212
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
696,000đ 522,000đ
Mã sản phẩm : HAb211
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
696,000đ 522,000đ
Mã sản phẩm : HAb210
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
864,000đ 648,000đ
Mã sản phẩm : HAb209
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
864,000đ 648,000đ
Mã sản phẩm : HAb208
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
720,000đ 540,000đ
Mã sản phẩm : HAb207
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
696,000đ 522,000đ
Mã sản phẩm : HAb206
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
720,000đ 540,000đ
Mã sản phẩm : HAb205
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
720,000đ 540,000đ
Mã sản phẩm : HAb173
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,980,000đ 1,485,000đ
Mã sản phẩm : HAb172
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,560,000đ 1,170,000đ
Mã sản phẩm : HAb171
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,320,000đ 990,000đ
Mã sản phẩm : HAb170
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
2,340,000đ 1,755,000đ
Mã sản phẩm : HAb169
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN NÓNG LẠNH
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,680,000đ 1,260,000đ
Mã sản phẩm : HAb54
Tên sản phẩm : VÒI RỬA CHÉN LẠNH INOX 304
Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
Lớp mạ : Chrome bóng
1,080,000đ 810,000đ
Bản quyền © 2014 VATTU24H.VN